RAVEL


Smart Small Island

Smart Small Island - Neovisnost opskrbe električnom energijom i vodom na hrvatskim malim otocima

Naziv projekta: Smart Small Island

Projekt je podržan od strane Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., u sklopu programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj.

Kratki opis projekta: Projekt je definiran razvojem aplikacije za generičku izradu studije izvodljivosti, inženjerskih podloga te komercijalne isplativosti investiranja u energetsku neovisnost ciljanih regija. Energetska neovisnost podrazumijeva implementaciju neophodne infrastrukture za autonomnu opskrbu električnom energijom i pitkom vodom. Ciljane regije su mali otoci, drugim riječima područja od posebnog interesa republike Hrvatske, kao i širokog društvenog značaja za Europsku uniju.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt potiče tranziciju prema zelenoj ekonomiji s naglaskom na održivom korištenju prirodnih resursa što će u konačnici doprinijeti razvoju malih otoka u pogledu rasta društvenih zajednica, gospodarstva, te tržišne konkurentnosti istih. Pametna infrastruktura ovim projektom čini novi iskorak u području planiranja, implementacije i upravljanja sustavima za proizvodnju električne energije i vode koji su posebno prilagođeni specifičnim potrebama malih naseljenih otoka. Razvojem tehnološki naprednog sustava upravljanja energijom eliminirat će se potreba za konvencionalnim sustavima opskrbe energijom koji imaju značajan utjecaj na okoliš i visoku cijenu, posebice u odnosu na broj stanovnika na otocima kojima je potrebna opskrba energijom (udaljenost od proizvodnih pogona, složenost izgradnje i održavanje distribucijske mreže na morskom dnu).

Ukupna vrijednost projekta: 930.000,00 EUR, iznos koji sufinancira Croatia Innovation Norway Grants: 429.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2021. - 31.05.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Radošević, tomislav.radosevic@ravel.hr

O nama

Što radimo?

Osnovna djelatnost kojom se RAVEL d.o.o. bavi i kojom je stekao ugled na tržištu je projektiranje elektroenergetskih objekata za potrebe elektroprivrede, industrije, vodoprivrede, građevinarstva te prometa i veza.
 • izradu studija i elaborata kao što su studija izvodljivosti, studija izbora lokacije, elaborata optimalnog priključenja na mrežu
 • idejna rješenja
 • idejne projekte
 • glavne projekte
 • izvedbene projekte
 • ekspertize, izvještaje i revizije
 • tehničke specifikacije i ponudbene dokumentacije
 • dokumentaciju izvedenog stanja
 • nadzor nad građenjem
 • organizaciju građenja
 • planove i programe osiguranja kvalitete
 • programe puštanja u pogon
 • dokumentaciju za održavanje, popravke i rad postrojenja
 • vođenje izgradnje objekata
O nama

Povijest

Tvrtka RAVEL osnovana je 1990. godine i do danas je u stalnom razvoju i poslovnom usponu. Svaki od zaposlenih djelatnika je, osim odličnog poznavanja elektroenergetike, i specijalist za neko od užih područja, te je na taj način RAVEL postao tvrtka koja može, osim izrade klasičnih projekata, riješiti i bilo koji specifični, nestandardni problem vezan uz područje elektroenergetike.

Osnivači

ŽELJKO RADOŠEVIĆ

VELIMIR RAVLIĆ

KNJIGE
KNJIGA: Velimir Ravlić: Cijevne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima, Kigen i Ravel, 2006, Zagreb
KNJIGA: Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima 1. dio, Školska knjiga i Ravel, 2018, Zagreb
KNJIGA: Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima 2. dio, Školska knjiga i Ravel, 2018, Zagreb
PODRUČJA DJELOVANJA

1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • hidroelektrane
 • termoelektrane
 • termoelektrane - toplane
 • male hidroelektrane
 • vjetroelektrane

2. PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • Transformatorske stanice visokog napona u Hrvatskoj, ali i širom svijeta (Tajland, Albanija, Austrija, Egipat, Jordan, Saudijska Arabija…)

3. SPECIFIČNA INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

 • Ispitni laboratorij Končar D&ST d.d.
 • Ispitni laboratorij Elka d.o.o.
 • Željezara Sisak d.d.
 • Plamen d.o.o. Požega
 • Rafinerija nafte Sisak
 • Rafinerija nafte Rijeka

4. PROMET I VEZE

 • Elektroenergetska postrojenja za potrebe Hrvatskih autocesta d.o.o.
 • Elektroenergetska postrojenja za potrebe Hrvatskih cesta d.o.o.
 • Elektroenergetska postrojenja za potrebe Međunarodne zračne luke Zagreb d.d.
 • Elektroenergetska postrojenja za potrebe Bina - Istre d.d.

5. DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • Transformatorske stanice srednjeg i niskog napona te 110 kV MTU postrojenja za potrebe distribucije.
 • TS 110/x kV;
 • TS 35/10(20) kV;
 • TS 10(20)/0,4 kV.
O nama u vijestima
REFERENCE

1. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

REFERENCE

2. PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

REFERENCE

3. DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

REFERENCE

4. INDUSTRIJA

NAFTNA I KEMIJSKA INDUSTRIJA

INDUSTRIJSKA POSTROJENJA

REFERENCE

5. PROMET I VEZE

KONTAKT