Tvrtka RAVEL osnovana je 1990. godine i do danas je u stalnom razvoju i poslovnom usponu.

Osnovna djelatnost kojom se RAVEL bavi i kojom je stekao ugled na tržištu je projektiranje elektroenergetskih objekata za potrebe elektroprivrede, industrije, vodoprivrede, građevinarstva te prometa i veza.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu gdje na tehnološki najmodernije opremljenim radnim mjestima radi petnaestak stalno zaposlenih djelatnika.

Svaki od zaposlenih djelatnika je, osim odličnog poznavanja elektroenergetike, i specijalist za neko od užih područja, te je na taj način RAVEL postao tvrtka koja može, osim izrade klasičnih projekata, riješiti i bilo koji specifični, nestandardni problem vezan uz područje elektroenergetike.

RAVEL je tvrtka koja njeguje i vrlo usku suradnju s visokoškolskim ustanovama i institutima, a kod svojih djelatnika potiče aktivan odnos prema strukovnim udrugama. Rezultat takvog pristupa je i velik broj objavljenih stručnih članaka o problemima koji su rješavani u okviru redovnih radnih zadataka.

Ovakav način rada donio je velik broj izrađenih projekata za elektroenergetske objekte u Hrvatskoj, ali i širom svijeta (Tailand, Albanija, Austrija, Egipat, Jordan, Saudijska Arabija …).

VELIMIR RAVLIĆ
Adresa:
Nacionalnost:
Datum i mjesto rođenja:
Bračni status:
Obrazovanje:
Stupanj:
Strani jezici:
Stručni ispit:
Croatia, 10020 ZAGREB, Froudeova 70
Hrvat
11. travanj 1957., Split, Croatia
Oženjen, troje djece
Elektrotehnički fakultet
dipl. ing. el.
engleski, francuski
uvjerenje br. 02-50/244-1988 od 28.03.1988.
Pročitaj više - PDF
ŽELJKO RADOŠEVIĆ
Adresa:
Nacionalnost:
Datum i mjesto rođenja:
Bračni status:
Obrazovanje:
Stupanj:
Strani jezici:
Stručni ispit:
Croatia, 10250 ZAGREB, Borovik 6
Hrvat
02. siječnja 1954., Gospić, Croatia
Oženjen, dvoje djece
Elektrotehnički fakultet
dipl. ing. el.
engleski, ruski
uvjerenje br. 02-11/1358 -1979 od 29.03.1979.
Pročitaj više - PDF
Ravel d.o.o.
Brajkovićev prilaz 13
10020 Zagreb
+38516553628
+38516553521